Liefdadigheid, helpen van de behoeftigen en armen

Een kijkje in de resultaten
die wij samen behaald hebben

0 +

Donateurs

0 +

Vrijwilligers

0 k+

Mensen Geholpen

0 k+

Ingezameld

Het begin

Stichting Al Aghira is in 2019 opgericht vanuit een overtuiging om iets goed te doen voor de mensheid, specifiek voor de minderbedeelden. 

We zijn een meelevende non-profitorganisatie die zich inzet voor het aanpakken van voedselonzekerheid en armoede. Met jouw steun streven we ernaar om niemand zonder maaltijd te laten zitten. We zetten ons in voor het verbeteren van onderwijskansen voor achtergestelde gemeenschappen en streven naar gelijke kansen voor elk kind om te leren, te groeien en te gedijen.

Al Aghira is een non-profitorganisatie die duurzame waterprojecten uitvoert in derdewereldlanden, met de steun van donateurs zoals jij.

Al Aghira is een non-profitorganisatie die voedselnoodsituaties en hongercrises aanpakt in kwetsbare regio’s, dankzij onze partners en donateurs zoals jij.

Met jouw steun maken we een blijvende en transformerende impact op het leven van individuen en gemeenschappen.

Missie

Onze missie is om het welzijn van minderbedeelden wereldwijd een stukje te verbeteren. We zijn vastberaden om een effectieve bijdrage te leveren aan armoedebestrijding en te werken aan duurzame oplossingen tegen armoede.

Armoede is een complex probleem dat talloze mensen over de hele wereld treft. Het heeft verwoestende gevolgen voor individuen, gezinnen en hele gemeenschappen. Bij onze organisatie geloven we dat iedereen het recht heeft op een leven zonder extreme armoede en dat het mogelijk is om deze uitdaging aan te pakken.

We werken hard om tastbare veranderingen te bewerkstelligen. Onze aanpak richt zich op het bieden van hulp op korte termijn, terwijl we tegelijkertijd strategieën ontwikkelen om de oorzaken van armoede op de lange termijn aan te pakken. Door middel van verschillende projecten en programma’s zetten we ons in om de basisbehoeften van de minderbedeelden te vervullen, zoals voedsel, onderdak en medische zorg.

Maar onze inzet gaat verder dan alleen het verlichten van de symptomen van armoede. We streven naar duurzame oplossingen die de armoedecyclus doorbreken en mensen in staat stellen om zelfredzaam te worden. We investeren in onderwijs en vaardighedenontwikkeling, waardoor mensen de kans krijgen om een betere toekomst voor zichzelf en hun families op te bouwen.

Om onze missie te realiseren, werken we samen met lokale gemeenschappen, maatschappelijke organisaties en overheden. We geloven in het belang van partnerschappen en het bundelen van krachten om een grotere impact te bereiken. Samen kunnen we verandering teweegbrengen en de levens van minderbedeelden transformeren.

We nodigen je uit om deel uit te maken van onze missie. 

Door middel van donaties, vrijwilligerswerk of het verspreiden van bewustzijn kun jij ook een verschil maken. Samen kunnen we armoede bestrijden en bouwen aan een wereld waarin iedereen gelijke kansen heeft en een waardig leven kan leiden.

Dank je wel voor je steun!

Visie

Bij onze organisatie hebben we een duidelijke visie voor ogen. We concentreren ons op de primaire levensbehoeften en de zelfredzaamheid van minderbedeelden, en maken daarbij geen onderscheid tussen mensen. Ongeacht religie, etnische achtergrond of geslacht, geloven we dat iedereen recht heeft op hulp en ondersteuning in hun gebied van nood.

In onze visie geloven we dat niets onmogelijk is, maar dat we klein moeten beginnen. We begrijpen dat het aanpakken van armoede een complex en uitdagend proces is, maar we laten ons niet ontmoedigen. Door ons te richten op de basisbehoeften van mensen, zoals voedsel, onderdak en medische zorg, willen we een solide basis creëren waarop ze kunnen bouwen.

Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat zelfredzaamheid essentieel is voor het doorbreken van de armoedecyclus. We willen mensen de nodige tools, vaardigheden en kansen bieden om hun eigen leven te verbeteren. Door te investeren in onderwijs en vaardigheidstraining, kunnen we hen helpen om een betere toekomst op te bouwen, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun gemeenschappen.

Om onze visie te verwezenlijken, erkennen we het belang van samenwerking. We maken gebruik van ons netwerk en werken indien nodig samen met andere organisaties, gemeenschappen en overheidsinstanties. We geloven dat door gezamenlijke inspanningen en het bundelen van middelen we een grotere impact kunnen hebben en onze doelen kunnen bereiken.

Bij onze organisatie zien we een wereld waarin alle mensen, ongeacht hun achtergrond, dezelfde kansen en rechten hebben. We streven ernaar om de minderbedeelden te ondersteunen bij het vervullen van hun basisbehoeften en hen te empoweren om een zelfstandig en waardig leven te leiden. Samen bouwen we aan een toekomst waarin armoede niet langer een belemmering vormt voor de groei en ontwikkeling van individuen en gemeenschappen.

Dankzij jouw steun en betrokkenheid kunnen we deze visie werkelijkheid maken. Samen kunnen we een wereld creëren waarin iedereen gelijke kansen krijgt en armoede tot het verleden behoort.

Bedankt voor je support!

Onze werkwijze?

Bij stichting Al Aghira werken onze vrijwilligers nauw samen met minderbedeelden om hun behoeften te inventariseren. Op basis daarvan starten we projecten om hen op korte termijn te voorzien van primaire levensbehoeften.

Armoedebestrijding vereist gezamenlijke inspanning! Daarom betrekken we jou als donateur of supporter bij onze projecten. We richten ons op verschillende Sadaqah (liefdadigheid) en Sadaqah Jariyah (doorlopende liefdadigheid) projecten, zoals het realiseren van waterputten, het bouwen van scholen en het renoveren van huizen voor gezinnen die in armoede leven.

Daarnaast bieden we ook gratis voedsel en kledingpakketten aan. Om ons succes te behouden en meer mensen te bereiken, zetten we in op educatie, zelfredzaamheid en financiële onafhankelijkheid.

Daarom hebben we jouw steun als donateur of supporter nodig om deze prachtige projecten mogelijk te maken. Zelfs een kleine financiële bijdrage kan al een groot verschil maken. Doneer vandaag nog en help mee om armoede te bestrijden!

Word drager van stichting al Aghira